Avp The Hunt Inizia 2a Edizione (Tedesco) Progos spel Alien mot Prödatori
Avslöja kontrollen 23013 Grue Radio Telecomce Junior - Vehikule De Chantier

Välkommen till alkoholhjälpen!

Alkoholproblem, alkoholist eller alkoholberoende?

AVSLUTANDE AV stjärnaS Board spel NY SEALD
Awarded KOMA Zion -ZS381D Fujin spinning top Made in japan typ 1 fri Shipping

Kanske tycker du inte att någon av de beskrivningarna passar på dig och din situation? Oavsett vad andra säger om det eller vad du kallar det för själv så hoppas vi att du har nytta av den här sidan.

Alkoholhjälpen består av ett diskussionsforum där du kan läsa och diskutera frågor kring förändrade alkoholvanor med andra användare och med oss som arbetar med alkoholhjälpen. Du kan också anmäla dig till mer stöd i form av fördjupad bedömning av dina alkoholvanor, program som kan hjälpa dig förändra dina vanor och möjlighet att ställa frågor till våra rådgivare.

Du kan även kontakta oss på Avancerade D &D Dungeons &drakes 2 a Al -Qadim City of Deljuss TSR 1091 Fullständigt eller följa oss på Facebook eller Twitter (Tänk på att inte skicka känslig eller privat information via mejl eller sociala medier).

Rådgivare

Här är vi som arbetar på alkoholhjälpen just nu:

Rosette är beteendevetare och håller utbildningar i Motiverande samtal. Hon har även lång erfarenhet som rådgivare på Alkohollinjen.

Magnus har varit med sedan alkoholhjälpen startade 2007 och arbetar som kurator påAvancerade Dungeons och drake s 509 drake 65533;65533;s Lair Set Grenadier Figur, Beroendecentrum Stockholm

Carina är beteendevetare och arbetar med CRAFT för anhöriga till någon med beroendeproblematik samt håller utbildningar i Motiverande Samtal. Hon har även skrivit böcker för anhöriga.

Sofia är psykolog och arbetar som rådgivare på anhörigstödet. Hon har lång erfarenhet av smärt- och stressrehabilitering och har även arbetat med depression och ångest.

Li-Lo är socionom och arbetar som utbildare och handledare i Motiverande samtal. Li-Lo arbetar även som rådgivare på Alkohollinjen.

Nell är beteendevetare och arbetar som rådgivare på alkoholhjälpen och Alkohollinjen. Hon arbetar även med utbildning och handledning i Motiverande samtal.

Avancerade Dungeons och drakes 2ED planscapeplan (TSR 2607) kompletta