bilsekt ATC80001 - Otto Math - 65533; Fetzinflieger silver - Autriche - 1952 1 18
bilVÄRLD AMM147 1969 1 2 PLYMOTH ROAD RUNNER 1 18 DIEDANST VITT

Välkommen till alkoholhjälpen!

Alkoholproblem, alkoholist eller alkoholberoende?

bilvärld 1 18 1967 Ford Mustang GT 2 tärningskast modellllerler Bil gul AMM038
Av -8B Harrier Ii Plus Kit trumpetare 1 32 TR02286 modellllerlerl

Kanske tycker du inte att någon av de beskrivningarna passar på dig och din situation? Oavsett vad andra säger om det eller vad du kallar det för själv så hoppas vi att du har nytta av den här sidan.

Alkoholhjälpen består av ett diskussionsforum där du kan läsa och diskutera frågor kring förändrade alkoholvanor med andra användare och med oss som arbetar med alkoholhjälpen. Du kan också anmäla dig till mer stöd i form av fördjupad bedömning av dina alkoholvanor, program som kan hjälpa dig förändra dina vanor och möjlighet att ställa frågor till våra rådgivare.

Du kan även kontakta oss på bilkonst Porsche 908 03 1 18 skala Bil eller följa oss på Facebook eller Twitter (Tänk på att inte skicka känslig eller privat information via mejl eller sociala medier).

Rådgivare

Här är vi som arbetar på alkoholhjälpen just nu:

Rosette är beteendevetare och håller utbildningar i Motiverande samtal. Hon har även lång erfarenhet som rådgivare på Alkohollinjen.

Magnus har varit med sedan alkoholhjälpen startade 2007 och arbetar som kurator påbilkonst PORSCHE 911 2.0 S SWB 1968 1 18, Beroendecentrum Stockholm

Carina är beteendevetare och arbetar med CRAFT för anhöriga till någon med beroendeproblematik samt håller utbildningar i Motiverande Samtal. Hon har även skrivit böcker för anhöriga.

Sofia är psykolog och arbetar som rådgivare på anhörigstödet. Hon har lång erfarenhet av smärt- och stressrehabilitering och har även arbetat med depression och ångest.

Li-Lo är socionom och arbetar som utbildare och handledare i Motiverande samtal. Li-Lo arbetar även som rådgivare på Alkohollinjen.

Nell är beteendevetare och arbetar som rådgivare på alkoholhjälpen och Alkohollinjen. Hon arbetar även med utbildning och handledning i Motiverande samtal.

bilkonst Porsche 911 bilrera RS 2.7 1973 weiss mit blåen Decals 1 18 78022